Orientation principle

НҮБ-ын “Тогтвортой хөгжлийн зорилго – 2030” хөтөлбөрөөс ШУУД байдлаар хэрэгжүүлэн ажиллах зорилтууд нь:

Зорилт 9.1 Хүн бүрт тэгш, хүртээмжтэй байх талыг голлон анхаарч эдийн засгийн хөгжил, хүний сайн сайхан аж байдлыг дэмжих,  чанартай, тогтвортой  хил дамнасан дэд бүтцийг хөгжүүлэх

Зорилт 11.6.7 2030 он гэхэд агаарын чанар, хотын болон хог хаягдлын менежментийн асуудалд онцгой анхаарлаа хандуулах замаар хотуудын нэг хүнд ногдох байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулах, тэр дундаа эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, өндөр настнууд, тусгай хэрэгцээт  хүмүүсийн аюулгүй байдлыг бүрдүүлэх, тал бүрийн оролцоог хангасан, хүртээмжтэй, ногоон болон нийтийн эзэмшлийн талбайгаар хангах

Зорилт 13.3 Цаг уурын өөрчлөлтийг багасгах, Цаг уурын өөрчлөлтөд дасан зохицох, Цаг уурын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах урьдчилан сэрэмжлүүлэх талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлж хүмүүсийн болон институтийн чадавхийг сайжруулах

Зорилт 16. Тогтвортой хөгжлийн үл ялгаварласан хууль, бодлогыг хөгжүүлэн дэмжиж мөрдүүлнэ. Эдгээр зорилтууд нь улс орны эдийн засгийн өсөлтөд дорвитой хувь нэмэр оруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэн, татвар, шимтгэлээр дамжуулан нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, хүн, нийгэм, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулахад чиглэл болно.

Projects

Report News

View all
Property Investment Summit 2022 зохион байгуулагдлаа
2023.01.17
Property Investment Summit 2022 зохион байгуулагдлаа
Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж гардууллаа
2023.01.17
Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн төвд тоног төхөөрөмж гардууллаа
UB GROUP “БАРИЛГА-ОРОН СУУЦ 2022” үзэсгэлэн, яармагийн Ерөнхий ивээн тэтгэгчээр оролцлоо.
2023.01.17
UB GROUP “БАРИЛГА-ОРОН СУУЦ 2022” үзэсгэлэн, яармагийн Ерөнхий ивээн тэтгэгчээр оролцлоо.